• Imprimeix

Què és la polifarmàcia? Revisió de la terminologia

Revisió sistemàtica de les diferents definicions del terme polifarmàcia

14/12/2017 08:12
imatge

La presència de dues o més malalties cròniques, usualment en la gent gran, es coneix sota el terme de multimorbiditat, fet que fa augmentar la complexitat terapèutica clínica del pacient. L’ús de múltiples medicaments, freqüentment anomenat “polifarmàcia” (o “polimedicació”), es dona generalment en la gent gran amb multimorbiditat, on un o més medicaments s’empren per al tractament d’una patologia, apropiadament o no.

Amb la finalitat d’establir una terminologia, es revisa les diferents definicions del terme polifarmàcia i si, diferencialment, es defineix com a apropiada o inapropiada.

De 110 estudis inclosos, un 74% incloïa una definició numèrica de polifarmàcia (de més de dos medicaments o més d’onze); un 8% incloïa, a més, la durada determinada i l’àmbit sanitari (p. ex., a l’alta hospitalària o durant l’ingrés), i un altre 8% incloïa una definició descriptiva del terme.

La definició numèrica més freqüentment emprada era la de cinc o més medicaments diaris. Si es feia referència a la seva durada, la definició incloïa des de l’ús de dos o més medicaments durant més de 240 dies (llarg termini), fins a cinc i nou durant 90 dies o més.

Quant a la descripció, es definia com a “prescripció simultània de diversos medicaments” o “ús simultani i de llarg termini de diferents medicaments en un mateix individu”.

Per tant, aquest estudi emfatitza la necessitat d’una definició internacionalment  consensuada  sobre el terme “polifarmàcia/polimedicació”, tenint en compte que, per tal de ser “apropiada”, cal considerar les comorbiditats del pacient per tal d’optimitzar els resultats en salut.

La definició numèrica més freqüentment emprada és la de cinc o més medicaments diaris