• Imprimeix

Reducció dels costos farmacèutics a través de l’adequació de medicaments a gent gran polimedicada de Catalunya

L’envelliment de la població comporta un increment de la prevalença de malalties cròniques i polimedicació

09/01/2018 09:01
imatge

L’envelliment de la població comporta un increment de la prevalença de malalties cròniques. La població de més de 65 anys polimedicada, a Espanya, és el 17% de la població i representa el 70% dels costos en farmàcia.

Les prescripcions potencialment inapropiades (PPI) s’associen amb un increment de la morbiditat, esdeveniments adversos, ingressos hospitalaris i costos sanitaris. Per tal de reduir-les, un dels criteris més emprats és l’STOPP/START i l’algoritme GP-GP, i alguns estudis han observat que, gràcies al seu ús, s’aconsegueixen millores en el tractament i la reducció de la medicació emprada.

Aquest estudi avalua l’impacte econòmic dels costos farmacèutics (incloent-hi costos de personal per a cadascuna de les visites realitzades i els costos de medicaments), mitjançant la intervenció d’un farmacèutic en les prescripcions realitzades a gent gran polimedicada que es visitava a Mataró o Argentona.

A través d’un assaig clínic aleatoritzat d’un any de durada, amb 245 pacients per grup, la intervenció va ser l’avaluació de tots els fàrmacs prescrits a cada pacient mitjançant els criteris STOPP/START i l’algoritme GP-GP. El farmacèutic i el metge d’atenció primària compartien les recomanacions existents de cada medicament i, finalment, es consensuava el tractament amb el pacient en una visita. En la postintervenció, els costos en medicaments es van reduir, i va suposar un estalvi de 64 €/pacient/any; a més, les prescripcions de genèrics augmentaven.

Per tant, la intervenció d’un farmacèutic en l’àmbit d’atenció primària és un element clau per a l’adequació dels tractaments que impacta en la reducció dels costos atribuïbles als medicaments.

Post-intervenció, els costos en medicaments es van reduir, i va suposar un estalvi de 64€/pacient/any; a més, les prescripcions de genèrics augmentaven