• Imprimeix

Resultats de l’enquesta de satisfacció sobre recepta electrònica l’any 2017

El Pla d'enquestes de satisfacció es realitza per millorar la satisfacció de la ciutadania de Catalunya que utilitza els serveis sanitaris i sociosanitaris públics

28/05/2018 08:05
imatge

El Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA©) és un projecte endegat l'any 2001 per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l'objectiu d'obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d'aquests serveis.

L’any passat es van dur a terme les enquestes de satisfacció sobre la recepta electrònica (RE).  Aquest estudi complementa l’estudi que ja es va realitzar l’any 2014, també sobre RE. Les persones incloses en l’estudi, usuàries de RE de tot Catalunya, eren de 15 o més anys i se’ls havia dispensat una o més receptes durant l’any 2017. L’estudi té com a objectiu conèixer l’opinió sobre la qualitat dels serveis rebuts i mesurar el grau de satisfacció dels usuaris del CatSalut envers la recepta electrònica

A través d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador, els usuaris van respondre preguntes relacionades amb diferents aspectes de la RE. Per exemple, si se li va explicar el seu funcionament, si se li dispensen més medicaments dels que calen, o si valora positivament el fet que tots els metges i metgesses que el tracten puguin tenir accés sobre tots els tractaments que l’usuari està rebent, entre d’altres.

Així, es destaca que la puntuació mitjana de satisfacció és de 8,80 sobre 10, prop de 40 dècimes superior a la del resultat de 2014.

Els resultats són, en general, positius. Tots els aspectes valorats es troben per sobre del 90% de valoracions positives. La valoració del funcionament de la recepta electrònica, actualment, ha superat el 90% i ha arribat al 93,8%.

L’estudi té com a objectiu conèixer l’opinió sobre la qualitat dels serveis rebuts i mesurar el grau de satisfacció dels usuaris del CatSalut envers la recepta electrònica