• Imprimeix

Toxina botulínica per al tractament de la neuràlgia del nervi trigemin

La incidència global de neuràlgia del nervi trigemin (NT) és de 4-29 per cada 100.000 pacients

21/11/2017 08:11
imatge

La incidència global de neuràlgia del nervi trigemin (NT) és de 4-29 per cada 100.000 pacients. El tractament de primera línia és, principalment, la carbamazepina, però s’estima que un 25-50% dels casos són refractaris al tractament. La intervenció quirúrgica es reserva per a casos intractables farmacològicament o de clínica més greu.

Aquest estudi avalua l’efectivitat i la seguretat de la toxina botulínica de tipus A, injectada al nervi maxil·lar i mandibular, a 27 pacients, d’entre 27 i 77 anys, amb una durada mitjana de l’NT de 4,2 ± 2,6 anys. Als pacients se’ls va fer un seguiment fins a 6 mesos posteriors de la injecció del fàrmac. La resposta al tractament va ser definida com una reducció del 50% o més en una escala de dolor.

De manera general, els pacients milloraven clínicament i estadísticament la intensitat del dolor. Un 44% dels pacients es trobaven lliures de dolor als 6 mesos i per a un 55% dels pacients calia una segona administració degut a una recurrència mitjana de simptomatologia de 9-97 dies. La freqüència dels atacs de dolor també es reduïa.

Com a efecte advers, 1 pacient va patir debilitat muscular al lloc de la injecció, que als 2 mesos va desaparèixer, i 2 pacients van reportar debilitat del múscul masseter. No van aparèixer problemes de seguretat.

Per tant, tot i no ser un estudi controlat amb placebo, es conclou que les administracions de toxina botulínica de tipus A són un tractament eficaç per a l’NT i que, en cas de repetició, es pot valorar de repetir-les.