• Imprimeix

Tractament inicial per a la hipertensió arterial

Detall del tractament a iniciar a través de la presentació d’un cas clínic

13/03/2018 09:03
imatge

Els hàbits de vida que s’associen amb l’HTA inclouen dietes riques en sodi, augment de pes i obesitat, consum de begudes alcohòliques i l’ús d’alguns medicaments. A vegades, també existeix una predisposició genètica a desenvolupar-la. Per tant, el tractament ha d’enfocar-se tant en l’aspecte farmacològic com no farmacològic, tenint en compte possibles comorbiditats del pacient. Incidint en els hàbits de vida, es pot reduir la pressió sistòlica de 3 a 8 mmHg i la diastòlica d’1 a 4 mmHg.

Pel que fa al tractament farmacològic, aquesta taula mostra les indicacions, dosi i altres dades que s’han de tenir en consideració sobre els fàrmacs d’elecció. A més, sovint és una malaltia asimptomàtica i els pacients poden no ser conscients de la necessitat de prendre una medicació diària. Es coneix que el compliment terapèutic disminueix amb l’increment del règim de dosificació: 79% per a 1 presa diària i 51% per a 4 preses diàries, per exemple.

Finalment, es mostra la resolució del cas: amb la sospita d’un diagnòstic d’HTA, història familiar i un estil de vida que contribueix al seu desenvolupament, es recomana la teràpia més adequada per al pacient i un control periòdic per tal de valorar la necessitat de realitzar un ajust de dosi.

El tractament per a la hipertensió arterial ha d'incidir en tant en l’aspecte farmacològic com no farmacològic