• Imprimeix

Establiments d'òptica

Què és un establiment d'òptica?

Un establiment d'òptica és aquell centre o servei que, sota la direcció, supervisió i responsabilitat professional d'un òptic o d'una òptica optometrista, porta a terme alguna de les activitats o funcions següents:

  • Tallat, muntatge, adaptació, subministrament, venda, verificació i control dels mitjans òptics adequats per a la prevenció, protecció i millora de l'agudesa visual (ulleres graduades, lents de contacte, elements de protecció ocular i lents filtrants de les radiacions lluminoses visibles o no visibles, d'origen natural o artificial, ajudes en baixa visió i altres mitjans materials).
  • Examen de la capacitat visual de l'individu mitjançant proves optomètriques i determinació dels mitjans òptics adients per a la seva millora.
  • Adaptació de pròtesis extraoculars.
  • La resta de funcions que procedeixen d'acord amb l'habilitació i la capacitació que atorgui a l'òptic o l'òptica la seva titulació acadèmica.

 

En aquest sentit, es consideren incloses en aquesta definició les seccions d'aquesta especialitat ubicades en les oficines de farmàcia que realitzen les activitats o funcions esmentades.

Quin és el procediment d'autorització?

Els establiments d'òptica i les seccions d'òptica de les oficines de farmàcia ubicades a Catalunya han de disposar de l'autorització d'obertura i funcionament que atorga el Departament de Salut, un cop s'ha verificat que la persona titular compleix els requisits tecnicosanitaris establerts en la normativa que regula aquests establiments, per tal de poder garantir la protecció de la salut ocular de les persones.
  

Quins son els establiments d'òptica autoritzats a Catalunya?

Data d'actualització:  22.05.2015