• Imprimeix

Comunicació de la publicitat a l'administració

                                                                                                                  Per veure la versió en castellà cliqueu aquí

 

El laboratori titular de l’autorització de comercialització d’un medicament (o qui el representi) ha de comunicar de forma telemàtica totes les activitats publicitàries destinades a les persones amb capacitat per prescriure o dispensar medicaments a l’autoritat sanitària encarregada del control de la publicitat de la comunitat autònoma on el laboratori tingui la seu social.

A Catalunya, l'autoritat sanitària responsable del control de la publicitat de medicaments és el Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Data d'actualització:  06.02.2018
Accés als formularis telemàtics de publicitat de medicaments