• Imprimeix

Guia per a la publicitat de medicaments d'ús humà

                                                                                                                  Per veure la versió en castellà cliqueu aquí

 

Per facilitar el compliment i l’aplicació homogènies de la normativa en matèria de publicitat de medicaments als laboratoris farmacèutics ubicats a Catalunya es pot consultar la Guia per a la publicitat de medicaments d’ús humà.

S’entén per publicitat de medicaments tota forma d’oferta informativa, de prospecció o d’incitació destinada a promoure la prescripció, la dispensació, la venda o el consum de medicaments.

La publicitat de medicaments inclou:

a) La publicitat de medicaments destinada al públic.

b) la publicitat de medicaments destinada a les persones facultades per prescriure o dispensar medicaments.

c) La visita mèdica efectuada pels visitadors mèdics o agents informadors dels laboratoris a les persones facultades per prescriure o dispensar medicaments.

d) El subministrament de mostres gratuïtes.

e) El patrocini de reunions promocionals o congressos científics als quals assisteixen persones facultades per prescriure o dispensar medicaments. 

Data d'actualització:  06.02.2018