• Imprimeix

Butlletí de publicitat de medicaments de Catalunya

Butlletí que té com a objectiu difondre informació sobre la publicitat de medicaments a Catalunya.

Aquest butlletí s’adreça als laboratoris farmacèutics i editorials que tenen la seu social a Catalunya, així com a professionals de la salut.

Promotor: Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària
Any d'inici
: 2018
Periodicitat: bimestral
ISSN: en tramitació

 

Data d'actualització:  28.12.2018