• Imprimeix

Xarxa de Farmàcies Sentinella

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, d'acord amb els objectius establerts en el Pla de Salut 2016-2020, han impulsat la creació de la xarxa de farmàcies sentinella a Catalunya.

 

L'objectiu de la xarxa és millorar l'efectivitat i l'eficiència dels sistemes de vigilància tradicionals per tal d'identificar els comportaments i hàbits de la població, i proporcionar una visió global de la càrrega de la malaltia i els factors de risc associats. 

 

Per garantir la validesa i representativitat de les dades obtingudes, la xarxa disposa d'un total de 60 farmàcies sentinella: 32 a la província de Barcelona, 10 a Tarragona, 10 a Girona i 8 a Lleida

Les oficines de farmàcia seleccionades centraran la vigilància en tres àmbits:

1. FARMACOVIGILÀNCIA. Dins aquest àmbit es valoraran quatre aspectes concrets: 

  1. Seguiment de les alertes farmacèutiques de qualitat.
  2. Notiificació de sospites d'errors de medicació.
  3. Notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments. 
  4. Seguiment de la dispensació d'àcid valproic en dones adultes en edat de gestació (a partir de l'1 d'octubre de 2018). 

 

2. Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. OBSERVATORI DE MEDICAMENTS D'ABÚS.

 

3. VIGILÀNCIA EN SALUT PÚBLICA. Dins aquest àmbit es valorarà un aspecte concret:

  1. Vigilància sindròmica de les infeccions respiratòries agudes (a partir de l'1 d'octubre de 2018). 
Data d'actualització:  31.10.2018