• Imprimeix

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Oficines de farmàcia

Imatge_programa_colon

El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el Programa és voluntària, amb una realització biennal. S'hi invita la població diana –homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l'any en curs–, els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el Programa i se'ls informa de com participar-hi.

Per dur a terme la implantació del PDPCCR és important la implicació de les farmàcies com a centres de salut informadors i facilitadors dels lots. L’usuari s'ha de dirigir a una oficina de farmàcia amb la carta que hagi rebut. A la farmàcia, li donen un lot per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la  fins que la porti de nou a la farmàcia. Si els resultats són negatius, els participants rebran una carta informativa. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies del centre respectiu, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient el procediment a seguir.

El Programa es troba actualment en fase d’implementació. 

 

 

Oficines de farmàcia que participen en el Programa

Data d'actualització:  31.03.2016