• Imprimeix

Avaluació de medicaments

El Programa d’harmonització farmacoterapèutica avalua medicaments que es prescriuen amb recepta i es dispensen a les oficines de farmàcia i medicaments de l’àmbit hospitalari. Així mateix, elabora pautes d’harmonització dels tractaments de les malalties més prevalents.

L’avaluació estableix el valor terapèutic afegit que aporten els medicaments segons criteris d’eficàcia, seguretat i eficiència. D’acord amb aquesta avaluació, si escau, s’estableix el perfil de pacients que més poden beneficiar-se del tractament.

Per tant, l’objectiu del Programa d’harmonització farmacoterapèutica és garantir que els nous medicaments que s’incorporen a la pràctica mèdica aportin una millora real en l’atenció terapèutica davant de les alternatives existents i des d’una perspectiva poblacional; afavorir l’ús dels fàrmacs més eficaços, segurs i eficients; reduir la variabilitat en l’abordatge de les patologies, i assegurar l’equitat de l’accés als medicaments en el sistema sanitari català.