Pegats transdèrmics

Article sobre els diferents tipus de pegats transdèrmics, recomanacions generals d'ús, possibles reaccions adverses, avantatges i inconvenients, especialitats farmacèutiques disponibles, etc.

Administració de medicaments per sonda

Informació i recomanacions generals per a l'administració de medicaments per sonda.

Disfàgia: productes disponibles per espessir els líquids

Article sobre els tipus d'espessants que s'utilitzen en persones que presenten disfàgia als aliments líquids.

Taula-resum de les insulines disponibles al mercat

Article sobre els diferents tipus d'insulines i anàlegs, les seves característiques farmacocinètiques i precaucions per evitar o reduir possibles errors d'administració.

Medicaments biotecnològics i biosimilars

Article sobre l'ús de medicaments biotecnològics i biosimilars, les seves característiques principals, aspectes normatius, traçabilitat, etc.

Beneficis dels probiòtics

Informació i recomanacions generals sobre l'ús de probiòtics, mecanismes d'acció, indicacions, seguretat i productes que contenen aquest tipus de microorganisme.

Profilaxi de la malaltia tromboembòlica venosa en pacients adults

Factors de risc, prevenció, mètodes mecànics, mesures farmacològiques, recomanacions i precaucions.

El paper dels apòsits estèrils en l'abordatge de les úlceres cutànies

Evidència disponible sobre l'eficàcia dels apòsits en les úlceres vasculars, úlceres arterials, úlceres per pressió, úlceres del peu diabètic i cremades; i classificació dels apòsits segons la seva indicació.

Tractament de les cremades en l'atenció ambulatòria

Definició, classificació, criteris de derivació i bases del tractament de les cremades menors.

La medicina personalitzada: Una nova forma d'entendre la medicina

Els avenços en el coneixement de la genètica humana han permès començar a albirar un canvi de paradigma en la manera com la ciència mèdica s'enfronta amb la malaltia.

Medicaments i al·lèrgia al làtex

Informació sobre l'al·lèrgia al làtex relacionada amb la seva presència als medicaments.

Plantes medicinals i cirurgia

Informació sobre les plantes medicinals que poden interaccionar i generar complicacions durant el període operatori en cas de cirurgia.