Els espessants que s’utilitzen habitualment són productes a base de midons (carbohidrats) modificats. També existeixen productes a base de gelatines (proteïnes), però el seu ús, menys freqüent, queda limitat a hospitals i residències geriàtriques.

Dins del grup dels midons modificats, trobem els espessants neutres (sense sabor) i els espessants no neutres (que aporten sabor al líquid o aliment al que s’afegeixen). Els espessants neutres (Resource Espesante, Nutilis, Vegenat-Med Espesante, Espesante NM), que són els que s’usen amb més freqüència, són els únics finançats pel Sistema Nacional de Salut. Es dispensen únicament a través dels hospitals, no essent necessari complimentar una recepta oficial (verda o vermella). El metge de família fa un informe del pacient i l’envia al Servei de Farmàcia del seu hospital de referència. Aquest, prèvia valoració de l’informe, farà arribar el producte al centre d’atenció primària o directament al domicili del pacient.

Els espessants no neutres (amb sabor) no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut i poden adquirir-se en qualsevol farmàcia sense necessitat de recepta. En la taula  adjunta, es detallen totes les marques comercials i presentacions d’espessants disponibles en el mercat i també les seves característiques més rellevants.

Data d'actualització:  29.04.2011