L'ús de plantes medicinals és cada vegada més freqüent en el món occidental. S'estima que entre un 25-50% de la població pren habitualment plantes medicinals per fins molt diversos.

Pel seu origen natural, es té la percepció que les plantes, no poden ser perjudicials per l'organisme, i en conseqüència no s’associen a efectes adversos i interaccions amb altres medicaments. Així doncs, cal conscienciar-se dels efectes que poden causar aquestes plantes i cal comunicar al seu metge o farmacèutic totes les plantes medicinals que pren.

En el cas de la cirurgia, les plantes medicinals poden interaccionar i generar complicacions durant el període operatori. Com a exemples d’aquests efectes, algunes plantes poden perllongar el temps de sedació del pacient com el kava, d'altres poden interferir amb la coagulació de la sang com l´all a dosis terapèutiques o interferir amb altres medicaments necessaris per induir l´anestèsia o per la recuperació posterior, com l´herba de Sant Joan.

Per seguretat, a la visita pre-operatòria cal que el pacient comuniqui al metge quines plantes pren per evitar que puguin afectar-li durant el procediment de cirurgia.

Les plantes medicinals que en més freqüència poden interferir en el procés quirúrgic són les que es presenten en aquesta taula.

Bibliografia

  • Heyneman CA. “Preoperative considerations: which herbal products should be discontinued before surgery?” Crit Care Nurs 2003; 23: 116-24.
  • Ang-Lee MK, Moss J, Yuan CS. “Herbal medicines and perioperative care”. JAMA 2001; 286: 208-16.
  • Cheng B., Hung CT., Chiu W. “Herbal medicine and anaesthesia”. HKMJ 2002; 8: 123-30.
  • Moss J., Yuan CS. “Herbal medicines and perioperative care”. Anesthesiology 2006; 105: 441-2.
  • Skinner C.M., Rangasami J. “Preoperative use of herbal medicines: a patient survey”. Brit J Anaesthesia 2002; 89: 792-5.
  • Nath S., Rudra A. “Herbal medicines and their importance to anaesthesiologists”. Indian J Anaesthesia 2002; 46: 224-5.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Angelica_sinensis (darrera visita: 15-10-2008).
  • “Medicines Control Agency. Safety of herbal medicinal products”. Juliol 2002. On line a:
    www.mhra.gov.uk/home/groups/es-herbal/documents/websiteresources/con009293.pdf (darrera visita: 15-10-2008).

 

Autors del document

Maite Bosch i Xavier Bonafont
Servei de Farmàcia de l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Data d'actualització:  05.10.2009