GeCoFarma
  • Imprimeix

GeCoFarma

Què és GeCoFarma

És una eina orientada principalment a gestors i a professionals sanitaris, través de la seva pàgina web i xarxes socials (@salutcat).

Butlletins

És una publicació mensual sobre prestació farmacèutica que es distribueix de forma gratuïta a través de la plataforma de butlletins de la Generalitat de Catalunya.

Sessions de treball

Organització de sessions de treball temàtiques on participen diferents professionals implicats en el procés farmacoterapèutic.

Novetats