GeCoFarma
  • Imprimeix

Butlletins

Butlletí mensual que recull l’actualitat informativa sobre la prestació farmacèutica

logo

El butlletí de GeCoFarma és una publicació mensual sobre prestació farmacèutica que es distribueix de forma gratuïta a través de la plataforma de butlletins de la Generalitat de Catalunya.

El butlletí té la voluntat d’integrar el coneixement estatal i internacional sobre la prestació farmacèutica entorn a les 3 àrees temàtiques següents: Oferta, preus i finançamentGestió farmacoterapèutica, i Procés farmacoterapèutic i resultats en salut.

El butlletí vol ser una eina de millora del coneixement sobre prestació farmacèutica i, en base a això, optimitzar la presa de decisions dels professionals implicats amb la prestació farmacèutica.

Promotor: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament (CatSalut)
Any d’inici: 2014
Periodicitat: Mensual
ISSN: 2339-9538

 

Butlletins anteriors en format PDF