Butlletí GeCoFarma
Generant coneixement sobre la prestació farmacèutica
Departament de Salut - CatSalut
Abril 2018 #64

Guia de la Unió Europea per a l’ús prudent dels antimicrobians en salut humana

Les recomanacions que ofereix aquesta Guia són complementàries a les estratègies de prevenció de les infeccions i guies que estan implementades en l’àmbit local. L'objectiu és reduir l’ús inapropiat d’antimicrobians i promoure’n un bon ús en el camp de la salut de les persones

Llegiu-ne més
shadow bottom
Regulació dels biosimilars a Europa

Revisió dels mètodes que s’empren a diferents països europeus per a garantir l’accés a aquests medicaments. Es posa de manifest la diversitat de regulacions que existeix a Europa

Llegiu-ne més
shadow bottom
Accés als medicaments per a malalties minoritàries

Les malalties minoritàries, malgrat ser de baixa prevalença quan es valoren de forma independent, poden afectar fins a un 8% de la població total europea. En el període 2005-2014, van rebre autorització europea 125 nous fàrmacs indicats per a malalties minoritàries, dels quals, 71 van ser designats com a orfes

Llegiu-ne més
shadow bottom
Revisió sobre els mètodes d’estimacions de preu per als medicaments

Previ a la comercialització d'un medicament, quins mètodes s’empren per tal d’establir el seu preu? I, un cop s’ha comercialitzat el medicament, quina variació existeix entre el preu pronosticat i el que finalment s'estableix al mercat?

Llegiu-ne més
shadow bottom
Salut. Generalitat de Catalunya Salut. Generalitat de Catalunya Imprimeix
Butlletins anteriors | Alta | Baixa

ISSN: 2339-9538 | Dipòsit legal: B 10512-2014

Gencat