GeCoFarma
  • Imprimeix

Què és GeCoFarma

GeCoFarma és una eina orientada principalment a gestors i a professionals sanitaris, través de la seva pàgina web i xarxes socials (@salutcat). Té com objectiu identificar les millors pràctiques nacionals i internacionals en el sector del medicament i de les tecnologies relacionades, per tal de proporcionar coneixement i elements de decisió als professionals de la salut.

GeCoFarma recull el coneixement d'institucions i organitzacions sanitàries, d’experts i publicacions especialitzades, i en garanteix l'actualització constant. Les fonts d'informació emprades són contrastades i neutrals per a tal que el coneixement generat sigui el més objectiu possible.

  • Ofereix informació objectiva  i sintetitzada sobre continguts d’interès, actuals, validats i de reconegudes fonts d’interès científic-sanitària.
  • Organitza  sessions de treball entorn a aquelles línies d’actuació per tal d’afavorir la sostenibilitat en la prestació farmacèutica.
  • Té un enfocament temàtic centrat en 3 categories.
  • Mensualment, envia als seus subscriptors un butlletí amb les darreres publicacions realitzades.

GeCoFarma és una marca registrada (Marca nacional)

Enfocament temàtic

  • Oferta, preus i finançament: S’engloben tots aquells continguts relacionats amb l’oferta de medicaments, la fixació de preus, aspectes econòmics i tota aquella informació d’impacte en l’àmbit farmacoeconòmic.

  • Gestió farmacoterapèutica: Continguts d’interès relacionats amb la gestió dels medicaments en alguna fase del seu desenvolupament, accés o avaluacions de seguretat i farmacovigilància. S’engloben també aquells elements i tècniques en àmbit de sistemes d’informació i noves innovacions per a la gestió i difusió de la informació.

  • Procés farmacoterapèutic i resultats en salut: Accions que tenen com a objectiu fomentar una adequada prescripció, dispensació i utilització dels medicaments per tal assolir l’èxit terapèutic, així com documents d’interès amb resultats en la salut de la població. Les dades dels continguts que s’hi poden trobar permeten estudiar els efectes i les conseqüències del treball de tots els agents implicats en la prestació farmacèutica.

enfocament temàtic
Data d'actualització:  20.06.2017