GeCoFarma
  • Imprimeix

Sessions de treball

Sessió treball

Un dels pilars de GeCoFarma és l’organització de sessions de treball temàtiques on participen diferents professionals implicats en el procés farmacoterapèutic. 

L’objectiu de les quals es reflexionar sobre aspectes d’actualitat en l’àmbit de  l’adequació terapèutica, oferint elements de reflexió a través de la creació de grups multidisciplinaris per tal de generar un debat i establir conclusions per tal de garantir un procés farmacoterapèutic segur, eficient i de qualitat

Aquestes sessions es realitzen periòdicament. En aquest apartat podreu consultar tota la informació relacionada, així com els informes de resultats amb les principals conclusions.