• Imprimeix

Antídots

Ver versión en castellano

Una intoxicació aguda es defineix com la presència de manifestacions clíniques posteriors a l’exposició recent a una substància química, en dosis potencialment tòxiques. En l’actualitat, el tractament d’aquest tipus d’intoxicacions depèn, entre altres factors, del tòxic responsable i la dosi, del temps transcorregut des de l’exposició i de les manifestacions clíniques i biològiques que produeix, i es fonamenta en quatre tipus d’accions:

  1. Adoptar mesures simptomàtiques i de suport, com ara l’aplicació d’oxigen, l’administració de fàrmacs antiarítmics, anticonvulsius...
  2. Reduir l’absorció del tòxic amb mesures com ara la rentada gàstrica o l’administració de carbó actiu.
  3. Afavorir l’eliminació del tòxic mitjançant l’hemodiàlisi o una diüresi alcalina, entre d’altres.
  4. Neutralitzar o inhibir l’acció tòxica mitjançant substàncies o medicaments que reben el nom de antídots.

Tot i que el tractament de la majoria de pacients intoxicats requereix únicament mesures simptomàtiques o de suport, l’administració d’antídots específics pot tenir un paper important en el tractament del pacient intoxicat, i arribar, fins i tot, a condicionar-ne la supervivència, tot i malgrat haver rebut un tractament de suport adequat.

A Catalunya, els serveis de farmàcia dels centres hospitalaris són els encarregats d’adquirir, conservar i dispensar els antídots als diferents àmbits sanitaris on sigui necessari disposar-ne. 

No obstant, la legislació actual no específica els antídots que cal disposar, la quantitat i el lloc on s’han d’ubicar, motiu pel qual es necessari elaborar unes recomanacions per tal d’afavorir-ne la disponibilitat i l’accessibilitat. Per aquest motiu la Direcció general d’Ordenació Professional  i Regulació Sanitàries i el Grup de Treball d’Antídots de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica han sumat esforços per millorar aquesta situació.

En aquesta pàgina web, trobareu tota la informació relacionada amb l’ús dels antídots a Catalunya, com la publicació de la Guia d’Antídots per als centres hospitalaris de Catalunya, butlletins o articles relacionats amb l’ús i la disponibilitat d’aquests antídots com el Butlletí d'Antídots de Catalunya (BAC), així com un enllaç a la xarxa virtual d’antídots, creada pel Grup de Treball d’Antídots de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, que pretén ser una eina per facilitar l’accessibilitat i disponibilitat d’aquests tractaments entre els centres hospitalaris de Catalunya.

Data d'actualització:  22.06.2018