• Imprimeix

Pla de qualitat i sostenibilitat

imatge

L’objectiu del Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica és implementar mesures i actuacions sobre àrees concretes amb un alt impacte potencial de millora, per tal de fomentar un ús racional i eficient de la prestació farmacèutica.

En el context actual, s’han identificat quatre àrees d’acció intensiva, prioritzades pel seu creixement en els anys anteriors, la seva elevada prevalença i la seva rellevància en termes clínics i d’impacte pressupostari: tractaments inhalats  per a patologia respiratòria obstructiva, hipoglucemiants insulínics i no insulínics, medicaments antipsicòtics i analgèsics opioides i pegats de lidocaïna.

Per als quatre grups prioritzats, s’han creat indicadors de prescripció que confeccionen el Quadre de comandament (QC) del Pla de sostenibilitat per fer de seguiment de l’ús racional, basats en paràmetres de selecció de fàrmacs segons recomanacions, adequació de la indicació segons fitxa tècnica, marcadors d’hiperprescripció i situació d’elevat risc de problemes de seguretat.

El QC del Pla de sostenibilitat és una eina de gestió de la qual es dota al Catsalut per avaluar de manera quantitativa i qualitativa la prescripció farmacològica, identificar les millors pràctiques i realitzar comparacions (benchmarking). Proporciona informació per a la presa de decisions i permet la millora de la qualitat i l'eficiència.

Data d'actualització:  20.07.2018