Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
Medicaments  > Professionals  > Publicacions  > Butlletins  > Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya
 

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya

Imatge Article BFV

Versió en castellà aquí
Butlletí que té com a objectiu difondre i estendre informació sobre les reaccions adverses a medicaments més rellevants entre els professionals sanitaris.

Promotor: Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries (Departament de Salut)
Any d'inici
: 2003
Periodicitat: 5 butlletins a l’any
ISSN: 1696-4136

Si voleu rebre periòdicament el butlletí doneu-vos d’alta escrivint a farmacovigilancia@gencat.cat
Si voleu deixar de rebre el butlletí doneu-vos de baixa a farmacovigilancia@gencat.cat

Recordeu que podeu notificar les sospites de reaccions adverses aquí.


2014

 • Vol. 12, núm. 5 • octubre - desembre 2014  [PDF, 516,96 KB ]

  • Perfil de toxicitat de les gliflozines: incerteses sobre la seva seguretat
  • Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS

 • Vol. 12, núm. 4 • juliol - setembre 2014  [PDF, 543,03 KB ]

  • Priapisme associat a metilfenidat
  • Risc d’osteonecrosi maxil·lar i d’hipocalcèmia per denosumab
  • Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS

 • Vol. 12, núm. 3 • maig - juny 2014  [PDF, 460,8 KB ]

  • Trastorns musculoesquelètics induïts per gliptines
  • Ivabradina: noves dades sobre risc cardiovascular
  • Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS
  • Altres informacions d’interès

 • Vol. 12, núm. 2 • març - abril 2014  [PDF, 505,63 KB ]

  • Alteracions de les ungles d’origen farmacològic
  • Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS

 • Vol. 12, núm. 1 • gener - febrer 2014  [PDF, 461,04 KB ]
  • Copalchi: risc d’hepatotoxicitat d’una planta medicinal d’ús enpacients diabètics• Inhibidors de la bomba de protons i dèficit de vitamina B12• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS• Altres informacions d’interès

2013

 • Vol. 11, núm. 5 • octubre - desembre 2013  [PDF, 458,85 KB ]
  • Nou reial decret de farmacovigilància: novetats més rellevants peral professional sanitari• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS• Altres informacions d’interès
 • Vol. 11, núm. 4 • juliol - setembre 2013  [PDF, 64,36 KB ]
  • Domperidona i trastorns cardíacs: reavaluació a Europa• Febuxostat i alteracions hepàtiques• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS
 • Vol. 11, núm. 3 • maig - juny 2013  [PDF, 673,94 KB ]
  • Riscos de la codeïna: noves evidències i restriccions d’ús• Enteropatia per olmesartan• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS
 • Vol. 11, núm. 2 • març - abril 2013  [PDF, 451,14 KB ]
  • Ginecomàstia induïda per medicaments• Llista de medicaments sotmesos a seguiment addicional a la UnióEuropea• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS
 • Vol. 11, núm. 1 • gener - febrer 2013  [PDF, 251,57 KB ]
  • Hiperglucèmies de causa farmacològica• Notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments:incorporació dels ciutadans• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS

2012

2011

 • Vol. 9, núm. 5 • octubre - desembre 2011  [PDF, 589,81 KB ]
  • Hidroferol® (calcifediol): casos d’hipercalcèmia id’hipervitaminosi D• Comunicacions de riscos a medicaments notificades perl’AEMPS
 • Vol. 9, núm. 4 • juliol - setembre 2011  [PDF, 578,2 KB ]
  • Efectes indesitjats del roflumilast• Comunicacions de riscos a medicaments notificades perl’AEMPS• Altres informacions de farmacovigilància
 • Vol. 9, núm. 3 • maig - juny 2011  [PDF, 566,41 KB ]
  •Cilostazol i efectes cardiovasculars • Hepatotoxicitat i risc cardiovascular de la dronedarona • Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS
 • Vol. 9, núm. 2 • març - abril 2011  [PDF, 559,36 KB ]
  • Hipomagnesèmia per omeprazol i altres inhibidors de la bombade protons• Interacció entre àcid valproic i carbapenems: risc de convulsions• Comunicacions de riscos a medicaments notificades perl’AEMPS
 • Vol. 9, núm. 1 • gener - febrer 2011  [PDF, 556,13 KB ]
  • Antidepressius ISRS i gestació• Comunicacions de riscos a medicaments notificades per l’AEMPS

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003


Data d'actualització: 14.06.2013