• Imprimeix

Alertes de Seguretat

Cos de l'article

 • 2018101 pdf icon [1 MB ]

  Risc d'agranulocitosi amb l'administració de METAMIZOL.

 • 2018097 pdf icon [272,15 KB ]

  Noves restriccions d'ús de les QUINOLONES i FLUOROQUINOLONES d'administració sistèmica.

 • 2018096 pdf icon [149,91 KB ]

  Actualització de la informació relativa a l'augment del risc de càncer cutani no melanocític en pacients amb tractament continuat i perllongat amb HIDROCLOROTIAZIDA.

 • 2018095 pdf icon [156,48 KB ]

  L'ús continuat i perllongat en el temps podria augmentar el risc de càncer cutani no melanocític en pacients tractats amb HIDROCLOROTIAZIDA.

 • 2018081 pdf icon [866,38 KB ]

  Conclusions de la revisió realitzada a les solucions de MIDÓ HIDROXIETÍLIC.

 • 2018072 pdf icon [120,76 KB ]

  Restriccions d'ús i noves mesures adoptades per minimitzar el risc de dany hepàtic amb el medicament ESMYA (acetat d'ulipristal).

 • 2018071 pdf icon [105,59 KB ]

  Programa de prevenció d'embarassos en dones en tractament amb VALPROAT (Depakine/Depakine Crono).

 • 2018068 pdf icon [194,36 KB ]

  Noves recomanacions sobre les restriccions d'ús del medicament Xofigo (diclorur de radi 223).

 • 2018051 pdf icon [171,63 KB ]

  Com a mesura de precaució es recomana evitar l'embaràs en dones en tractament amb DOLUTEGRAVIR (Tivicay® i Triumeq®) per risc de defectes en el tub neural.

 • 2018037 pdf icon [244,81 KB ]

  Actualització de les mesures per evitar l'exposició durant l'embaràs i de les advertències sobre els efectes neuropsiquiàtrics relacionades amb l'ús de RETINOIDES (acitretina, alitrenioïna, isotretinoïna).

 • 2018034 pdf icon [131,01 KB ]

  Contraindicació de l'administració concomitant de XOFIGO (diclorur de radi 223) amb acetat d'abiraterona i prednisona/prednisolona.

 • 2018030 pdf icon [212,67 KB ]

  Actualització de les mesures per evitar l'exposició durant l'embaràs i de les advertències sobre els efectes neuropsiquiàtrics relacionades amb l'ús de RETINOIDES (acitretina, alitrenioïna, isotretinoïna).

 • 2018026 pdf icon [181,34 KB ]

  Importància de respectar les condicions d'ús autoritzades dels medicaments que contenen fentanil d'alliberació immediata.

 • 2018023 pdf icon [93,76 KB ]

  Suspensió de la comercialització del medicament OMNISCAN® que conté com a principi actiu gadodiamida.

 • 2018021 pdf icon [190,93 KB ]

  Noves mesures per evitar l'exposició a l'àcid valproic en pacients tractades durant l'embaràs.

 • 2018018 pdf icon [142,95 KB ]

  Vigilar la funció hepàtica i no iniciar nous tractaments com a mesures cautelars amb el medicament ESMYA.

 • 2018006 pdf icon [163,62 KB ]

  Recomanació de la suspensió de comercialització de les solucions de MIDÓ HIDROXIETÍLIC.

 • 2017109 pdf icon [63,54 KB ]

  Errors de medicació associats amb pèrdues de producte en estrènyer excessivament l'agulla de seguretat del medicament ELIGARD.

 • 2017108 pdf icon [59,24 KB ]

  Recomanacions i mesures adoptades després de la revisió europea sobre el risc de formació de dipòsits tissulars (cervell i altres) amb l'administració d'agents de contrast amb GADOLINI.

 • 2017106 pdf icon [138,17 KB ]

  Risc de leucoencefalopatia multifocal progressiva amb els medicaments LEUSTATIN® i LITAK® que contenen com a principi actiu cladribina.

 • 2017104 pdf icon [146,8 KB ]

  Suspensió de la comercialització del medicament INZITAN

 • 2017098 pdf icon [183,54 KB ]

  Fingolimod (Gilenya): Noves contraindicacions d'ús en pacients amb patologia cardíaca subjacent i recomanacions de revisions dermatològiques.

 • 2017086 pdf icon [245,95 KB ]

  Clozapina: modificació del programa de seguiment dels pacients.

 • 2017070 pdf icon [252,73 KB ]

  Brivudina (Nervinex): contraindicació de la seva administració conjunta amb antineoplàstics, especialment amb 5-fluorpirimidines, degut a la interacció potencialment mortal.

 • 2017063 pdf icon [128,92 KB ]

  Es recomana no iniciar nous tractaments amb Monoferro (ferro-isomaltòsid) degut al risc de reaccions greus d'hipersensibilitat.

 • 2017057 pdf icon [123,56 KB ]

  Risc de formació de dipòsits cerebrals associat a l'administració d'agents de contrast amb gadolini: actualització de la informació. 

 • 2017055 pdf icon [179,25 KB ]

  Metilprednisolona injectable amb lactosa d'origen boví com a excipient (SOLU-MODERIN 40 mg): no administrar a pacients al·lèrgics a les proteïnes de la llet de vaca. 

 • 2017050 pdf icon [178,78 KB ]

  Uptravi (Selexipag): Contraindicat l'ús concomitant amb inhibidors potents del citocrom P450 2C8 (p.ex. gemfibrozil).

 • 2017040 pdf icon [126,86 KB ]

  Factor VIII de la coagulació: l'evidència científica disponible no permet establir diferències en el desenvolupament d'inhibidors segons el tipus de medicament.

 • 2017035 pdf icon [184,32 KB ]

  Flutamida: Casos greus d'hepatotoxicitat associats a l'ús fora de les condicions autoritzades.

 • 2017022 pdf icon [163,54 KB ]

  Risc de formació de dipòsits cerebrals associat a l'administració d'agents de contrast amb Gadolini.

 • 2017014 pdf icon [206,32 KB ]

  Canaglifozina i risc d'amputació no traumàtica en extremitats inferiors. 

 • 2016109 pdf icon [308,19 KB ]

  Antivirals d'acció directa en el tractament de l'hepatitis C: avaluació del risc de reactivació de l'hepatitis B i de recurrència del carcinoma hepatocel·lular. 

 • 2016064 pdf icon [167,27 KB ]

  Nitrofurantoïna (Furantoïna): noves restriccions d'ús.

 • 2016062 pdf icon [190,88 KB ]

  Trimetazidina: es recorda que actualment la seva única indicació és el tractament de l'angina de pit.

 • 2016060 (continuació)

  Idelalisib (Zydelig): Conclusions de la reavaluació europea del seu balanç benefici-risc.

 • 2016060 pdf icon [204,76 KB ]

  Idelalisib (Zydelig): Conclusions de la reavaluació europea del seu balanç benefici-risc.

 • 2016059 pdf icon [156,31 KB ]

  POSACONAZOL (NOXAFIL): Els comprimits i la suspensió oral no són intercanviables sense ajustar la dosi. 

 • 2016058 pdf icon [150,42 KB ]

  RIOCIGUAT (ADEMPAS): Contraindicació en pacients amb hipertensió pulmonar associada a pneumònies intersticials idiopàtiques (HP-NII).

 • 2016027 (continuació) pdf icon [181,06 KB ]

  Idelalisib (Zydelig): Restriccions temporals d'ús per prevenir infeccions greus durant la reavaluació europea del balanç benefici-risc.

 • 2016046 pdf icon [47,43 KB ]

  Suspensió de comercialització del medicament HUMALOG BASAL KWIKPEN 100 U/ml SUSPENSIÓN INYECTABLE, 5 plomes precarregades de 3 ml (C.N. 661148)

 • 2016042 pdf icon [211 KB ]

  Possible increment del risc d'amputació no traumàtica de membres inferiors en pacients tractats amb canagliflozina.

 • 2016041 pdf icon [126,43 KB ]

  Potencial contaminació creuada amb cefalosporines dels medicaments ESTREPTOMICINA NORMON 1 g injectable, VANCOMICINA NORMON 1 g EFG i VANCOMICINA NORMON 500 mg EFG.

 • 2016037 pdf icon [92,57 KB ]

  Fusafungina (Fusaloyos): suspensió de comercialització.

 • 2016035 pdf icon [118,1 KB ]

  Risc de reactivació del virus de l'hepatitis B en pacients tractats amb imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib i ponatinib (medicaments inhibidors de la tirosina quinasa BCR-ABL).

 • 2016033 pdf icon [203,23 KB ]

  Canvis en METOTREXATO WYETH 2,5 mg, COMPRIMIDOS, per evitar errors de medicació. 

 • 2016028 pdf icon [145,38 KB ]

  Revisió sobre el risc de pneumònia associat a l'administració de corticoides inhalats pel tractament de la MPOC.

 • 2016027 pdf icon [175,09 KB ]

  Idelalisib (Zydelig): Restriccions temporals d'ús per prevenir infeccions greus durant la reavaluació europea del balanç benefici-risc. 

 • 2016026 pdf icon [138,08 KB ]

  Risc d'osteonecrosi mandibular associat a l'administració d'aflibercept (Zaltrap)

 • 2016014 pdf icon [127,73 KB ]

  FUSAFUNGINA (FUSALOYOS): Recomanació de suspensió de comercialització. 

 • 2016013 pdf icon [155,74 KB ]

  Recomanacions sobre el risc de cetoacidosi diabètica associada a l'ús de canagliflozina, dapagliflozina i empagliflozina

 • 2016012.2 pdf icon [163,52 KB ]

  Modificació de la nota informativa de TYSABRI: Noves recomanacions per a minimitzar el risc de leucoencefalopatia multifocal progressiva. 

 • 2016012 pdf icon [184,49 KB ]

  Tysabri: Noves recomanacions per a minimitzar el risc de leucoencefalopatia multifocal progressiva.

 • 2016010 pdf icon [106,67 KB ]

  Retirada del mercat de tots els exemplars del producte cosmètic FLOR DE LYS, CREMA DERMATOLÓGICA.

 • 2016009 pdf icon [80,63 KB ]

  Possible error de medicació relacionat amb les condicions de conservació de la vacuna BEXSERO

 • 2015126 pdf icon [120,84 KB ]

  Viekirax: Risc de descompensació i insuficiència hepàtiques. 

 • 2015125 pdf icon [58,85 KB ]

  Administració de la vacuna dTpa: Recordatori de la importància de la vacunació en dones embarassades. 

 • 2015124 pdf icon [153,46 KB ]

  Fingolimod (GILENYA): Recomanacions sobre els riscos relacionats amb el seu efecte immunosupressor. 

 • 2015117 pdf icon [190,28 KB ]

  Dimetilfumarat (Tecfidera): Noves recomanacions d'ús per a prevenir el risc de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP). 

 • 2015112 pdf icon [519,97 KB ]

  Nota informativa sobre aspectes específics de seguretat de la vacuna contra el virus del papil·loma humà.

 • 2015101 pdf icon [515,11 KB ]

  Micofenolat de mofetil i micofenolat sòdic: risc de malformacions congènites i abort espontani. 

 • 2015080 pdf icon [187,49 KB ]

  Nota Informativa en relació a les vacunes trivalents disponibles contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina (DTPa i dTpa) emesa per la Secretaria de Salut Pública de Catalunya

 • 2015078 pdf icon [174,91 KB ]

  Nota informativa emesa per la Secretaria de Salut Pública de Catalunya sobre el producte PURA ALEGRIA.

 • 2015073 pdf icon [429,03 KB ]

  Vacuna contra el virus del papil·loma humà: Inici d'una revisió europea d'aspectes específics de seguretat

 • 2015061 pdf icon [450,62 KB ]

  Risc de cetoacidosi diabètica associada a l'ús de canagliflozina, dapagliflozina i empagliflozina

 • 2015043 pdf icon [236,44 KB ]

  Formació d'un precipitat quan certs oligoelements s'afegeixen a Primene 10% Solució Injectable

 • 2015041 pdf icon [512,4 KB ]

  Risc de bradicàrdia severa i bloqueig cardíac associat a l'administració d'Harvoni®, i la combinació de Sovaldi® més Daklinza®, amb amiodarona

 • 2015040 pdf icon [597,46 KB ]

  Pomalidomida (Imnovid®): Risc de toxicitat hepàtica greu, insuficiència cardíaca i malaltia pulmonar intersticial

 • 2015036 pdf icon [681,83 KB ]

  Risc cardiovascular de dosis altes d'ibuprofè o dexibuprofè: Recomanacions d'ús

 • 2015026 pdf icon [534,96 KB ]

  Codeina: Noves restriccions d'ús com a antitussigen en pediatria

 • 2015018 pdf icon [428,52 KB ]

  5a Actualització desproveïment de BCG POLS per a suspensió intravesical

 • 2015014 pdf icon [604,31 KB ]

  HIDROXIZINA (ATARAX®): Noves restriccions d'ús per minimitzar el seu risc arritmogènic

 • 2015011 pdf icon [401,33 KB ]

  4a Actualització desproveïment de BCG POLS per a suspensió intravesical

 • 2015007 pdf icon [770,77 KB ]

  Ampliació suspensió de l'autorització de comercialització a Espanya dels medicaments afectats per l'arbitratge europeu per les deficiències observades en l'empresa d'investigació GVK BIOSCIENCES

 • 2015005 pdf icon [720,25 KB ]

  Suspensió de l'autorització de comercialització a Espanya dels medicaments afectats per l'arbitratge europeu per les deficiències observades en l'empresa d'investigació GVK BIOSCIENCES

 • 2015002 pdf icon [423,03 KB ]

  3a Actualització desproveïment de BCG POLS per a suspensió intravesical

 • 2014133 pdf icon [574,28 KB ]

  MICOFENOLAT MOFETIL I SÒDIC: Risc de bronquièctasi i hipogammaglobulinèmia

 • 2014129 pdf icon [467,99 KB ]

  ELIGARD® (LEUPRORELINA): Falta d'eficàcia clínica deguda a errors durant el procés de reconstitució i administració del medicament

 • 2014124 pdf icon [453,22 KB ]

  2a Actualització desproveïment de BCG POLS per a suspensió intravesical

 • 2014119 pdf icon [839,85 KB ]

  IVABRADINA (CORLENTOR®, PROCORALAN®): Restriccions d'ús en pacients amb angina de pit crònica estable

 • 2014118 pdf icon [615,11 KB ]

  Actualització desproveïment de BCG POLS per a suspensió intravesical

 • 2014110 pdf icon [994,83 KB ]

  ÀCID VALPROIC: Noves recomanacions d'ús en nenes i dones amb capacitat de gestació.

 • 2014098 pdf icon [747,11 KB ]

  ACECLOFENAC i risc cardiovascular: Noves restriccions d'ús

 • 2014090 pdf icon [739 KB ]

  Desproveïment de BCG POLS per a suspensió intravesical

 • 2014089 pdf icon [858,38 KB ]

  AGOMELATINA (THYMANAX®, VALDOXAN®) i toxicitat hepàtica: Noves recomanacions d'ús

 • 2014084 pdf icon [987,12 KB ]

  DENOSUMAB (PROLIA®, XGEVA®): Risc d'osteonecrosi mandibular i hipocalcèmia

 • 2014083 pdf icon [676,17 KB ]

  Interferons Beta (AVONEX®, BETAFERON®, EXTAVIA®, REBIF®): Risc de microangiopatia trombòtica i síndrome nefròtica

 • 2014075 pdf icon [1006,12 KB ]

  Reactivació de l'Hepatitis B secundària a tractament immunosupressor

 • 2014072 pdf icon [933,77 KB ]

  BROMOCRIPTINA (PARLODEL®) en inhibició de la lactància: Condicions d'ús

 • 2014071 pdf icon [429 KB ]

  Ranelat d'estronci (Osseor® i Protelos®): Qualificació com a medicament de diagnòstic hospitalari

 • 2014065 pdf icon [832,72 KB ]

  Pegats transdèrmics de Fentanil: Risc d'exposició accidental en persones no usuaries dels pegats

 • 2014053 pdf icon [625,65 KB ]

  Possibilitat d'obtenir una lectura de glucèmia erròniament reduïda amb les tires reactives ACCU-CHEK® COMPACT en pacients que reben tractament amb CEFTRIAXONA

 • 2014047 pdf icon [954,56 KB ]

  Ús combinat de medicaments que actuen sobre el sistema Renina-Angiotensina (IECA/ARA II): Restriccions d'ús

 • 2014029 pdf icon [978,32 KB ]

  ZOLPIDEM (DALPARAN®, STILNOX®, ZOLPIDEM EFG®): Risc de somnolència al dia següent

 • 2014028 pdf icon [947,09 KB ]

  Domperidona i risc cardíac: Restriccions en les condicions d'autorització

 • 2014027 pdf icon [672,07 KB ]

  Diacereína: Restriccions d'ús després de la reexaminació de la informació

 • 2014019 pdf icon [571,73 KB ]

  Ranelat d'estronci (Protelos® i Osseor®): Restriccions d'ús

 • 2014003 pdf icon [674,37 KB ]

  Ranelat d'estronci (Protelos® i Osseor®): Recomanació de suspendre l'autorització de comercialització

Data d'actualització:  30.10.2018