• Imprimeix

Què són els errors de medicació

imatge_capsa_que_son_errorsEls medicaments constitueixen un dels principals recursos terapèutics en el procés assistencial, són un mecanisme per assolir una bona salut. S’utilitzen en tots els àmbits de l’atenció sanitària i tenen una gran significació social per l’aportació que fan a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

En els darrers anys, s’han produït avenços molt importants en la terapèutica. Tanmateix, el procés d’utilització de medicaments és complex, ja que hi intervenen diversos agents (prescripció, dispensació, administració). Hi ha ocasions en què la teràpia farmacològica fracassa i no s’assoleix l’objectiu de salut per diverses raons, entre les quals els errors de medicació que, la majoria de vegades, podrien evitar-se.

Nombrosos estudis, la major part d’ells duts a terme als Estats Units, han reflectit la importància dels errors de medicació, les greus conseqüències clíniques per al pacient que se’n deriven i els elevats costos que generen.

Què són i per què es produeixen els errors de medicació?

Un error de medicació és qualsevol incident previsible que pot causar danys al pacient o ocasionar una utilització inapropiada del medicament, quan es troba sota control del personal sanitari o del mateix pacient (definició del “National Coordinating for Medication Error Reporting and Prevention”). 

Cal remarcar que els errors de medicació no estan relacionats amb la mala praxi dels professionals que hi intervenen.

El caràcter previsible dels errors de medicació fa que a les institucions sanitàries es faci imprescindible la implantació d’estratègies adreçades a la prevenció dels errors. Malgrat això, el procés d’utilització de medicaments és complex i les estratègies dirigides a fer-ne un ús més segur necessiten un enfocament multidisciplinari que impliqui tots els professionals sanitaris, les autoritats sanitàries, la indústria farmacèutica i també els pacients.

Quines són les conseqüències que comporten els errors de medicació?

Alguns estudis desenvolupats als EUA indiquen que, aproximadament, 1 de cada 10 ingressos hospitalaris està relacionat o és fruit d’un error de medicació. S’ha estimat que incrementa en una mitjana de dos dies l’estada hospitalària.

Pel que fa a Catalunya, malgrat haver-se dut a terme estudis puntuals, no es disposa de dades globals. Tanmateix, en el si de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica hi ha un grup de treball per a la prevenció dels errors de medicació que va iniciar la seva activitat l’any 2001. Des de maig de 2001 fins al febrer de 2003, s’ha recollit un total de 279 notificacions voluntàries, la major part d’origen hospitalari.

Data d'actualització:  17.03.2016