• Imprimeix

Seguretat en l'ús dels medicaments en la pràctica clínica

La informació publicada sobre els efectes adversos atribuïbles als medicaments planteja la necessitat de conèixer els patrons d'ús de determinats fàrmacs en el nostre entorn, per tal de detectar senyals d'alerta. En aquest context es fa necessari disposar de dades d’utilització de medicaments, en la pràctica real, a Catalunya. L'anàlisi de les dades de prescripció i dispensació disponibles ha de permetre identificar problemes i posar en marxa accions per a corregir-los.

Per tal d'analitzar i avaluar aquest aspectes, la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del CatSalut (Divisió de Prestacions Farmacèutiques) i la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) van posar en marxa el Pla d'Informació i Detecció de Problemes de Seguretat Clínica en Recepta Electrònica, establint un marc de col·laboració per a la promoció de la seguretat en l'ús dels medicaments.

La informació que trobareu a continuació és fruït d'aquest treball conjunt.