• Imprimeix

Seguretat clínica a la recepta electrònica

La recepta electrònica és una eina que integra els processos de prescripció i dispensació, i facilita una gestió integrada de la prestació farmacèutica.

Les línies d’actuació actualment se centren en el desplegament de la recepta electrònica en tots els àmbits assistencials, la incorporació progressiva de tots els tractaments farmacoterapèutics prescrits al pacient i la implementació d’eines que promoguin la seguretat clínica del pacient.

En aquesta línia, el mòdul de seguretat és una eina de suport a la prestació farmacèutica que permet emetre alertes de seguretat adreçades al professional, en el moment de la prescripció i d’acord amb la informació continguda al pla de medicació del pacient. 

  • Millorar la qualitat i la seguretat de la prestació farmacèutica mitjançant la prevenció d’esdeveniments adversos relacionats amb l’ús dels medicaments.
  • Centralitzar la gestió de la seguretat clínica en un únic sistema que, a partir de l’intercanvi d’informació amb sistemes externs, sigui capaç de processar i tractar les dades pertinents per tal d’emetre les corresponents alertes de seguretat.

En el moment en què el professional insereix una prescripció, el sistema de recepta electrònica (SIRE) connecta amb el mòdul de seguretat clínica, que revisa si per a la medicació prescrita es genera alguna alerta de seguretat clínica. En cas que sigui així, el mòdul emet les alertes corresponents, així com l’orientació terapèutica recomanada, que el SIRE trasllada a l’estació clínica.

 

En cas que el metge o metgessa consideri correcta la prescripció malgrat se li hagi mostrat una alerta de seguretat, pot obviar-la. Excepcionalment, s’ha previst que algunes de les alertes no permetin la inserció de la prescripció al SIRE (alertes molt greus).

 Les dimensions de seguretat considerades actualment són:

  • interaccions farmacològiques
  • duplicitats
  • medicaments desaconsellats en geriatria
  • medicaments teratògens
  • dosis màximes

Actualment es realitzen validacions sobre els medicaments prioritzats prescrits en el sistema de recepta electrònica, siguin a càrrec del CatSalut o no (no finançats).En properes fases es podran incorporar noves dimensions de seguretat en base a nous paràmetres. Així mateix, es preveu ampliar l’aplicació del sistema expert a la vessant de dispensació.

Les alertes de seguretat han estat definides per un grup d’experts format per professionals de diferents àmbits sanitaris i coordinat per l’Àrea del Medicament del CatSalut.

 Els documents de Metodologia d’elaboració de continguts clínics de seguretat (medicaments en recepta i MHDA) detallen el procés d’elaboració dels continguts que es carreguen en el mòdul de seguretat i els criteris emprats en el desenvolupament de les taules de les diferents dimensions de seguretat.

 Per tant, el mòdul és una eina eficaç de gran potencial que serveix per prevenir esdeveniments adversos associats a l’ús dels medicaments. Els programaris de les estacions clíniques dels professionals s’estan adaptant tecnològicament i de forma progressiva per poder aplicar les validacions del nou mòdul.  Pel que fa a la prescripció i dispensació electrònica de medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA), actualment s’estan duent a terme experiències pilot en alguns centres hospitalaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

 

Més informació a Projecte Rec@t

Data d'actualització:  09.04.2018